Bilimsel makalede tartışma bölümü nasıl yazılır?

bilimsel makalede tartisma

Son Güncelleme 18 Mart 2021

Bilimsel makalede tartışma bölümü (Discussion), araştırma sonuçlarınızın anlam kazandığı, önemini ve alaka düzeyini araştırdığınız kısımdır. Bulgularınızı açıklamaya ve değerlendirmeye, literatürle ve araştırma alanınızla nasıl ilişkili olduğunu göstermeye ve genel sonucunuzu desteklemek için bir argüman oluşturmaya odaklanmalıdır.

Bu bölümün amacı, araştırılan araştırma problemi hakkında halihazırda bilinenlerin ışığında bulgularınızın önemini yorumlamak ve açıklamak ve problemle ilgili yeni anlayışları veya yeni kavrayışları açıklamaktır.

Bilimsel makalede tartışma bölümü, net bir şekilde;

 • Ana bulguların ifadelerini
 • Olası açıklamaları ve çıkarımlarını
 • Yapılan çalışmanın ve diğer çalışmaların güçlü ve zayıf yönlerini
 • Cevaplanmamış soruları
 • Gelecekteki araştırmalar için önerileri

içermelidir.

Bilimsel makalede tartışma bölümünün önemi

Bir araştırmacı olarak bir konu hakkında eleştirel düşünme, bulgulara dayalı problemlere çözümler geliştirme ve üzerinde çalıştığınız araştırma problemi hakkında daha derin, daha derin bir kavrayış formüle etme becerinizi en etkili şekilde gösterdiği için bilimsel makalede tartışma bölümü oldukça önemlidir.

Tartışma bölümü, araştırmanızın altında yatan anlamı, diğer çalışma alanlarındaki olası sonuçlarını ve araştırmanızın ilişkisini daha da geliştirmek için yapılabilecek olası iyileştirmeleri keşfettiğiniz kısımdır.

Bu bölüm, çalışmanızın önemini ve alandaki mevcut boşluklara nasıl katkıda bulunabileceğini ve/veya bu boşlukları doldurabileceğini sunmanız gereken kısımdır. Eğer mümkünse, tartışma bölümünde ayrıca çalışmanızdan elde edilen bulguların literatürde daha önce açığa çıkarılmamış veya yeterince tanımlanmamış yeni boşlukları nasıl ortaya çıkardığını belirtebilirsiniz.

Bilimsel makalenin bu bölümü kesin olarak bilginin nesnel olarak raporlanması yerine, bulguların kanıta dayalı yorumlanması yoluyla konular hakkında yapıcı düşünceye girebileceğiniz yerdir.

Bir başka ifade ile sonuçlarınızın anlam kazandığı bölüm olarak nitelendirebiliriz.

Bilimsel makalede tartışma, ortaya koyduğunuz araştırma soruları veya hipotezler ve gözden geçirdiğiniz literatür yoluyla her zaman giriş bölümü ile bağlantılıdır, ancak bilimsel makalede girişi bölümünü basitçe tekrarlamaz veya yeniden düzenlemez; tartışma bölümü her zaman çalışmanızın okuyucunun araştırma problemi anlayışını girişin sonunda bıraktığınız yerden nasıl ileriye taşıdığını açıklamalıdır.

bilimsel makale tartisma

Bilimsel makalede tartışma bölümü şu sorulara cevap bulmalıdır;

 • Sonuçlar, çalışmanın problemi ve hipotezi için ne anlama geliyor?
 • Hedef kitle için çıkarımlar nelerdir?
 • Bulgular mevcut literatüre nasıl eklenir (literatür taraması hakkında yazarken giriş bölümüne dahil edebileceğiniz şekilde)?
 • Sonuçları değerlendirdikten sonra çalışmanızda bulduğunuz boşluklar nelerdir?
 • Gelecekteki araştırmalar için herhangi bir öneri var mı?

Bilimsel makalede tartışma bölümünün yapısı

Tartışma bölümünün yapısını düzenlemenin bir yolu, onu üç bölüme ayırmaktır.

Başlangıç bölümü: İlk paragrafın ilk cümlesi araştırmanızın önemini ve yeni bulgularını belirtmelidir. İlk paragraf, giriş bölümünüzde bahsedilen araştırma sorularınızın cevaplarını da içerebilir.

Orta kısım: Orta kısım, cevaplarınızı savunmak için sonuçların yorumlarını, çalışmanın vurgusunu, çalışmanın sınırlamalarını ve bulgularınızı doğrulayan bir güncel literatür incelemesini içermelidir.

Son kısım: Son kısımda, çalışmanın ve araştırmanızın önemini belirtebilirsiniz.

Bilimsel makalenizin tartışma bölümünde genel olarak kullanılan ifadeler/cümleler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ifadeleri/cümleleri kullanarak cümleler arasındaki bağlantıları sağlayabilirsiniz.

Amaçİfadeler/Cümleler
Genel açıklama sağlamak içinIn order to (to introduce an explanation)
In other words/to put in another way (to state something in a different way), that is/that is to say (to add further details)
Bir şeyi desteklemek için daha fazla bilgi sağlamakMoreover, furthermore, what’s more, likewise, similarly, another key point/fact to remember, as well as (instead of also/and), not only but also (to highlight one piece of information more than the first one), coupled with (to state two or more issues simultaneously), first, …/second, …/third, … (to organize in a logical order)
Çelişkiyi belirtmek içinHowever, on the other hand, by contrast/in comparison, then again (to cast doubt on an assertion), yet
Bir kanıtın kusurunu kabul etmek veya bir şart eklemek içinDespite this/in spite of this (to outline a point that stands regardless of a defect in evidence), provided that/on condition that, in view of/in light of (to refer to a new revelation or a piece of information that affects some situation), nonetheless/nevertheless
Bir örnek vermek içinFor instance, to give an illustration
Önemli bulguları vurgulamak içinInterestingly, curiously, remarkably, inexplicably, crucially, critically
Bulguların kabul edilebilirliğini belirtmek içinAs expected, anticipated, predicted, hypothesized
İstenmeyen/beklenmeyen bulguları belirtmek içinOur findings failed to account for/justify/explain/give an explanation for/give a reason for…
Contrary to expectations, unlike other research
Surprisingly, unfortunately, disappointingly, regrettably
Fikir / olasılık ifade etmekTo the best of our knowledge, as far as we know, we believe, in our opinion
It would seem/appear
It would lend itself well to, it may be useful for
Sonuçları yeniden ifade etmek içinOur findings suggests/would seem to suggest/imply/highlight/underline/indicate/support the idea/point towards the idea/investigate/give an account of
Sonuçlandırmak içinIn conclusion, to sum up, in summary, taken together, altogether, obviously, overall, ultimately
Gelecekteki çalışma için öneride bulunmakIt is desirable for future work, it warrants further investigation
It should be addressed/considered/investigated in future work
Asghar Ghasemi et al, 2019

Bunun dışında Ref-n-Write sitesinde verilen İngilizce ifadeleri de bilimsel makalenizin yazımında kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Bilimsel makalede tartışma bölümünü yazarken dikkat edilecek noktalar

 • Ayrıntılı veya tekrarlayıcı olmayın.
 • Kısa ve öz olun ve düşüncelerinizi açıkça belirtin.
 • Aşırı teknik dil kullanmaktan kaçının.
 • Mantıklı bir düşünce akışını izleyin.
 • Şimdiki fiil zamanını, özellikle varolan gerçekler için kullanın; ancak, geçmiş zamanda belirli çalışmalara ve referanslara bakın.
 • Gerekirse, sunumunuzu organize etmeye veya yorumlarınızı temalara göre gruplandırmaya yardımcı olması için alt başlıklar kullanın.

Her ne kadar bilimsel makale yazma konusunda bilginiz olsa da bilimsel makalede tartışma bölümünü yazmak bir tecrübe ister. Bu tecrübeye sahip olabilmek için;

 • Olabildiğince çok makale okuyun ve bilimsel grupların sonuçları ne kadar önemli ilettiğini ve tartıştığını öğrenmek için eleştirel bir şekilde okuyun
 • Bir analiz kapasitesi oluşturmak için meslektaşlar tarafından yazılan makaleleri gözden geçirmeye çalışın (her birini daha iyi değerlendirmek için makalelerin ayrı bileşenlerini), sentezleyin (parçaları bir araya getirin) ve makaleyi bir bütün olarak değerlendirin.

Özetle, tartışma bölümü, araştırdığınız sorunun kısa bir özetini ve yayınlanmış literatür bağlamında önemli ve küçük bulguların eleştirel bir tartışmasını içerir. Sınırlamalar da kabul edilmeli ve araştırmanızın gelecekteki yönleri tartışılmalıdır. Çalışmanızın önemini, genel sonucunu ve büyük etkisini tartışın.

Kaynaklar:

Bilgi paylaştıkça çoğalır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close